Smlouva o spotřebitelském úvěru - povinné údaje

Smlouva o spotřebitelském úvěru: co musí obsahovat podle zákona 257/2016 Sb.?

Nákup domácích spotřebičů na úvěr využívá stále více zákazníků. Ať už se jedná o neúčelovou "půjčku na cokoliv" nebo úvěr vázaný na nákup konkrétního výrobku, smlouva o úvěru musí obsahovat zákonem dané údaje. Podívejme se, co by smlouva měla obsahovat a na co si dávat při sjednávání půjčky pozor.

Smlouvou o spotřebitelském úvěru vzniká smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Tato smlouva ale musí obsahovat potřebné náležitosti, které jsou vymezeny zákonem č. 257/2016 Sb. v paragrafu 104 až 111. Spotřebitelům to přináší ty výhody, že ve smlouvě musí být uvedeny podmínky čerpání úvěru a práva a povinnosti obou smluvních stran.

Forma smlouvy (§ 104)

Zákon stanovuje, že jako žadatel o úvěr byste měli obdržet od poskytovatele písemně vyhotovenou smlouvu. Solidní úvěrové společnosti vám dají dostatek času na její prostudování a nebudou vás nutit, abyste ji ihned podepsali. Pokud ve smlouvě naleznete jakékoliv nesrovnalosti nebo něčemu neporozumíte, zkontaktuje věřitele s žádostí o vysvětlení. Ve smlouvě musí být zřetelně a výstižně uvedeny všechny podstatné náležitosti. Nesplněním těchto povinností se však smlouva nestává neplatnou.


Obzvláště na pozoru při kontrole úvěrové smlouvy buďte v případě, že sjednáváte snadno dostupnou nebankovní půjčku. Do této kategorie můžeme zařadit tzv. půjčky bez registrů dlužníků nebo bez doložení příjmů. Pamatujte na to, že snadnější dsupnost zde bývá dorovnána vyššími náklady na úvěr a také obecně vyššími riziky pro spotřebitele.

Žadatel musí obdržet jedno vyhotovení smlouvy (§ 105)

Než uzavřete smlouvu o úvěru, pečlivě si prostudujte návrh smluvních podmínek a samotné smlouvy. V této fázi můžete s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem vyjednat podmínky, které budou vyhovovat vaší finanční situaci. Jestliže s návrhem smlouvy souhlasíte, stvrdíte ho svým podpisem a úvěrová společnost vám předá jedno vyhotovení smlouvy v listinné podobě nebo na datovém nosiči.

Náležitosti smlouvy o úvěru (§ 106)

Po podpisu smlouvy o úvěru získáte finanční prostředky a zavazujete se k tomu, že úvěr budete splácet v předem dohodnutých splátkách. Každý spotřebitel by měl ale vědět, jaké náležitosti nesmí chybět ve smlouvě o úvěru. Jedná se o tyto údaje:

 • Druh spotřebitelského úvěru
 • Kontaktní údaje věřitele a dlužníka
 • Celková výše spotřebitelského úvěru
 • Podmínky čerpání úvěru
 • Doba trvání spotřebitelského úvěru
 • Úroková sazba
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
 • Výše, počet a četnost splátek
 • Úroková sazba při opožděných platbách
 • Požadavek na zajištění nebo pojištění
 • Právo na odstoupení od smlouvy
 • Možnosti předčasného splacení
 • Způsob ukončení smlouvy
 • Stanovení řešení případných sporů
 • Označení příslušného orgánu dohledu

Co když smlouva náležitosti nesplňuje (§ 110)

Někteří poskytovatelé úvěrů nedodržují formu a obsah smlouvy. Pokud jako žadatel o úvěr zjistíte nesrovnalosti ve smlouvě, nepřesné údaje nebo chybějící informace, můžou pro vás z toho plynout určité výhody. Jestliže věřitel zapomněl či úmyslně neuvedl ve smlouvě úrokovou sazbu, RPSN nebo celkovou splatnou částku, úvěr se vám úročí podle úrokové sazby uveřejněné Českou národní bankou.

RPSN

Pozornost věnujte také tomu, zdali RPSN není nižší než celková splatná částka. v takovém případě platí RPSN uvedená ve smlouvě a úvěrová společnost vám musí vypočítat novou výši splátek. Smlouva se rovněž neobejde bez stanovení práv věřitele a povinností spotřebitele. Při nesplnění této povinnosti platí, že věřitel tato práva vůči spotřebiteli nemá a spotřebitel nemá povinnosti vůči věřiteli.
Zpět na hlavní stránku ...